2400 yıllık Pergamon Antik Kenti’nin kalbi Selinos Antik Kanalı

Bir müjde de Sultangazi’ye! Çocuk Köyü geliyor

12/09/2020 Comments (0) Views: 11 Yaşam

Hes kodu olmadan otobüse nasıl binilir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN BAZI FİRMALARIN “HES KODU” OLMADAN BİLETLEME YAPMASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

View this post on Instagram

yolcu otobüsü

A post shared by @ habertelgrafinsta on

BAKANLIK 81 İL VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDEREREK, BU KONUDA UYARI YAPTI

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR TARAFINDAN İNTERNET-TELEFON ÜZERİNDEN YA DA YÜZ YÜZE YAPILAN BİLETLEME İŞLEMLERİNDE, HES KODU OLMADAN BİLET SATIŞI KESİNLİKLE YAPILMAYACAK

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILAN ARAÇLARA YOLCU ALINMA ESNASINDA DA YOLCULARIN HES KODU KONTROL EDİLECEK, BİNMESİNDE SAKINCA BULUNMAYANLAR ARACA ALINACAK

BİLET SATIŞI SIRASINDA YA DA ARACA ALINMA ESNASINDA YAPILAN HES KODU KONTROLÜNDE; COVİD19 TANILI YA DA TEMASLISI OLDUĞU TESPİT EDİLENLER FİRMA YETKİLİLERİNCE KOLLUK BİRİMLERİNE VE SAĞLIK KURULUŞLARINA BİLDİRİLECEK

KOLLUK BİRİMLERİNCE BU KONUDAKİ DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

DENETİMLERDE HES KODU OLMAYAN YOLCUYA BİLET SATIŞI YAPAN FİRMALARA VALİLER/KAYMAKAMLAR TARAFINDAN GEREKLİ İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK, HES KODU OLMAKSIZIN YOLCU KABUL EDEN ARAÇLAR İSE, 10 GÜN SÜRE İLE SEFERDEN MEN EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu belirtildi.

Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşıldığı bu nedenle aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek.

Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek.

Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ‘nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.